indextracker dividend

Hoe uitgevers van indextrackers omgaan met dividend is verschillend. Het is belangrijk om goed uit te zoeken hoe een uitgever het dividend verwerkt en of en hoeveel dividend u uiteindelijk krijgt.

Het blijft een beetje een zwak punt bij indextrackers die dividend uitbetalingen en helaas sturen vele uitgevers hun klanten ook een beetje het bos in wat betreft duidelijkheid hierover.

Ik heb een paar puntjes van aandacht waarop gelet moet worden bij elkaar gezet. Maar zoek zelf goed op de site van de uitgever naar de juiste info want het mislopen van dividend kan het rendement flink dwars zitten.

Indextrackers dividend uitkeren of herbeleggen

Indien een aandeel wat onder de indextracker valt een dividend uitkeert kan dit direct aan de koper van de indextracker betaald worden of automatisch worden herbelegd in de indextracker.

Let hierbij wel op dat de dag waarop het dividend daadwerkelijk betaald wordt maanden later kan zijn dan de ex dividend dag. Dat ligt niet aan de indextracker uitgever maar aan het bedrijf dat dividend betaald.

Dividend bij fysieke en synthetische indextrackers

Bij een fysieke indextracker heeft de uitgever alle onderliggende aandelen gewoon gekocht en ontvangt dus ook het dividend. Maar bij een synthetische indextracker heeft de uitgever via derivaten een indextracker gefabriekt. Let dus heel goed op hoe hier met dividend wordt omgegaan.

Dividend en de fiscus

Dit is een behoorlijk lastig onderwerp en omdat ik geen belastingdeskundige ben ga ik hier ook niet volledig op in. Op ieder dividend wordt in principe dividendbelasting geheven en de hoogte is natuurlijk afhankelijk van het land van herkomst.

In Nederland is dat 15% en dit wordt op voorhand ingehouden op de dividend uitbetaling maar is later voor particulieren via box 3 weer terug te vragen. Als de indextracker gevestigd is in een ander land dan wordt er aldaar belasting over ingehouden. Het is dan niet altijd mogelijk dit weer terug te vragen en we spreken dan over dividendlekkage.

Belangrijke zaken hierbij zijn: Het land waar het dividend betaald wordt. Het land waar de indextracker aanbieder gevestigd is. Hoe de uitgever het belastingtechnisch geregeld heeft. Kortom niet simpel.

Laatste tip ten aanzien van dividend

Zoek ten eerste heel goed uit of en hoe een uitgever van indextrackers dividend uitbetaald. Kijk pas in 2de instantie hoe het met de dividendbelasting is geregeld. Want ook als er dividendlekkage is zal dit slechts een klein percentage zijn.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn transacties. Klik hier