Belasting dividend ETF terugvragen

Of je wel of niet dividend kunt terugvragen bij de belasting hangt of van wat voor soort rechtspersoon je bent. Voor bedrijven en directeur grootaandeelhouders gelden andere regels.

Ik wil het hier uitsluitend hebben over particuliere beleggers die dividend via hun ETF ontvangen. Het maakt overigens niks uit of je dividend rechtstreeks uit aandelen krijgt of indirect via een ETF. Het terugvragen van de belasting werkt hetzelfde.

Terugvragen belasting van door Nederlandse ETF uitbetaald dividend

Dit is de eenvoudigste variant. De Nederlandse ETF heeft de belasting al ingehouden en betaald aan de Nederlandse belastingdienst. Echter een Nederlandse particulier betaald in box 3 al belasting over zijn gehele vermogen ongeacht welk rendement gemaakt wordt.

Belasting op dividend is dan dus dubbele belasting en dan heb je er recht op die terug te krijgen. Bij de belastingaangifte kun je onder het hoofdstuk beleggingen in box 3 gewoon opgeven hoeveel dividendbelasting er ingehouden is en dit bedrag brengt de belastingdienst in mindering op de te betalen inkomstenbelasting.

Terugvragen belasting van door buitenlandse ETF uitbetaald dividend

Nederland heeft gelukkig met veel landen belastingverdragen en dat pakt voor de belegger vaak goed uit. De dividendbelasting is door de buitenlandse ETF uitgever ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst van dat land.

Je kunt deze ingehouden belasting dan bij de Nederlandse belastingdienst terugvragen. Dat doe je weer in box onder het hoofdstuk beleggingen. Er is wel 1 groot verschil. Omdat de Nederlandse belastingdienst het niet ontvangen heeft van de buitenlandse ETF uitgever is het geen teveel geheven voorbelasting.

De teruggave dividendbelasting mag dan niet verrekend worden met de totale inkomstenbelasting. Dit mag alleen binnen box 3 verrekend worden. Krijg je meer buitenlandse dividendbelasting terug dan je vermogensbelasting moet betalen dan heb je dus pech. Je kunt dan overigens wel proberen dit met andere jaren te verrekenen.

Terugvragen te hoge belasting bij buitenlandse ETF

In Nederland is de dividendbelasting slechts 15% maar in andere landen kan die een stuk hoger zijn. Nu kan de belastingdienst een verdrag hebben gesloten met die landen dat voor Nederlanders slechts maximaal 15% geheven mag worden.

Je hebt dan het recht om de teveel ingehouden dividendbelasting terug te vragen bij de buitenlandse belastingdienst. Dit kost wel wat werk en dus wat hoofdpijn want allemaal erg makkelijk is het niet.

Bij particulieren waarbij het meestal toch om wat kleinere bedragen gaat is het af te vragen of dan het werk opweegt tegen de te behalen opbrengsten.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier