Resultaten 2018

Toelichting resultaten: Beleggingsfondsen en vermogensbeheerders blijven meestal bijna volledig belegd. Per 31-12 geeft men dan de resultaten weer van de portefeuille waarvan in principe alle posities nog open staan. Het gehele budget staat dan nog bloot aan latere stijgingen of dalingen.

Door het veelvuldig handelen en daardoor sluiten van posities bestaat mijn beleggingsresultaat uit 3 delen. Alle al verkochte ETF’s geven daadwerkelijk gemaakte rendementen weer die niet meer bloot staan aan latere stijgingen of dalingen. Dat zijn keiharde resultaten.

Daarnaast zijn er nog de openstaande posities die nog wel onderhevig zijn aan toekomstige stijgingen of dalingen. Plus het geld aan de zijlijn dat klaar staat om kooptransacties mee te doen. Door de telkens met winst verkochte ETF’s kan het geld aan de zijlijn aanzienlijk zijn.

Geld tijdelijk zonder rendement maar wel afkomstig van verkopen met rendement. Door tijdig met winst te verkopen en later weer trachten in te stappen na een daling zijn niet alleen de resultaten beter. Geld inclusief winst vrijgekomen uit een gesloten positie wordt later weer ingezet voor een nieuwe aankoop. Hierdoor stapelen winsten op.

Door telkens na een stijging posities te verkopen loopt het volledige budget ook minder risico mocht er een daling komen. Door de andere manier van handelen dus ook 2 overzichten.

De harde resultaten van de al verkochte ETF’s en de “resultaten op papier” van de nog openstaande posities. Hieronder een uitsplitsing tussen de lange en de korte termijn strategie.

Resultaten lange termijn strategie 2018

De hieronder staande verkochte ETF’s zijn vaak in meerdere stappen aangekocht. Het onderstaande rendement is het gemiddelde resultaat over alle aankopen in dezelfde ETF.

Aankopen hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden in 2017 en 2018. De verkopen gedurende geheel 2018. De gemiddelde looptijd was iets meer dan 1 jaar. Met onderstaande percentages is geen rekening gehouden met transactiekosten en uitbetaald dividend.

Hieronder de winstpercentages van alle lange termijn verkopen in 2018.

42% groep L: Guggenheim Solar ETF

27% groep K: Lyxor STOXX Europe 600 Oil and Gas UCITS ETF

21% groep G: SPDR S&P Retail ETF

16% groep G: SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

14% groep C: Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF

14% groep B: Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF

10% groep J: ETFS Natural Gas ETF

10% groep C: Lyxor MSCI India UCITS ETF

6% groep I: DB X-trackers MSCI Emerging Markets Healthcare Index UCITS ETF

3% groep D: iShares Global Infrastructure UCITS ETF

3% groep H: iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Bovenstaande resultaten zijn een mix van verkopen nadat er voldoende rendement is behaald en voortijdig uitstappen. Van de handelsoorlog tussen de VS en China heeft of krijgt geheel Azië last. Reden voor mij om in ieder geval tijdelijk uit die Aziatische markt te stappen.

Ook emerging markets zijn heel gevoelig voor handelsoorlogen. Voor mij reden om voorzichtig te zijn met emerging markets. Door gunstige aankopen was het mogelijk om met bescheiden winsten uit Aziatische en emerging markets ETF’s te stappen.

Na het sluiten van een handelsdeal tussen de VS en China zal ik waarschijnlijk (met kans op een heel hoog rendement) opnieuw in de Aziatische en emerging markets stappen. Er waren in 2018 geen lange termijn verkopen met verlies.

Resultaten korte termijn strategie 2018:

De opzet is om met de korte termijn strategie gemiddeld binnen 1 maand al het gewenste resultaat te behalen. Dat lukte in 2018 minder goed dan in voorgaande jaren. De beoogde winst kwam vaak pas na meerdere maanden. Het was ook langer wachten voordat er zich een goede koopkans voordeed.

Beurzen maken golfbewegingen. Hoe meer golfbewegingen hoe beter de korte termijn strategie werkt. In 2018 zagen we op beurzen vooral grotere golfbewegingen. Na een daling in maart tot in augustus een stijging. Daarna alleen nog maar naar beneden.

De korte termijn strategie had veel last van het gebrek aan kleine correcties of dips. Het was daarom moeilijker dan in 2014, 2015, 2016 en 2017 om snel achter elkaar winstgevende ritjes te maken. Doordat er minder koopkansen waren heb ik in 2018 ook veel minder gekocht.

Totaal aantal korte termijn kooptransacties:

2017: 96

2018: 22

Totaal aantal korte termijn verkooptransacties met winst (gemiddeld iets meer dan 5%) volgens verwachting:

2017: 99

2018: 39

Nog openstaande posities (kunnen tot maximaal 5 posities in dezelfde ETF zijn):

31-12-2017: 53

31-12-2018: 36

Wat opvalt is dat ik in 2018 (22) aanzienlijk minder heb gekocht dan in 2017 (96). Achteraf is het minder kopen toen beurzen hoog stonden de juiste beslissing gebleken. Door minder aankopen in 2018 waren er ook minder verkopen.

Maar er is in 2018 (39) wel bijna het dubbele (en met winst) verkocht dan gekocht (22). Dat is ook terug te zien bij het aantal nog openstaande posities van de korte termijn strategie. De nog openstaande posities zijn t.o.v. 2017 (53) in 2018 (36) sterk gedaald.

Het bovenstaande laat zien dat mijn handelswijze met telkens in en uitstappen ook zijn voordelen heeft in een slecht beursjaar. Door veel minder te kopen zijn mogelijke verliezen op die aankopen er ook niet. Er zijn in 2018 veel meer ETF’s (allen met winst) verkocht dan gekocht.

Dat laat zien dat veel aankopen gedaan in 2017 en 2018 succesvol waren. Dat het aantal nog niet verkochte ETF’s sterk is gedaald heeft de kans op verlies beperkt. Het gemiddelde resultaat van die nog niet verkochte ETF’s staat helaas wel op verlies.

Samengevat: Veel minder gekocht waardoor veel geld aan de zijlijn is blijven staan. Met 11 lange termijn en 39 korte termijn verkopen is er winst gemaakt. De nog openstaande ETF’s staan gemiddeld op verlies. Het aantal openstaande ETF’s is t.o.v. 2017 echter wel van 53 naar 36 gedaald en dat heeft de verliezen “op papier” beperkt.

Toelichting op de resultaten van 2018

Mijn resultaten over 2018 zijn beduidend minder dan de voorgaande jaren. Het was een jaar waarin verlies voorkomen veel belangrijker was dan winst maken. Dat verlies voorkomen is zoals u hierboven kunt lezen goed gelukt. Dan heb ik het niet over het aantal openstaande ETF’s dat nu gemiddeld “op papier” nog in de min staat.

Veel verkopen met winst en het aanzienlijk verkleinen van de portefeuille hebben de verliezen “op papier” van de nog openstaande posities kunnen wegpoetsen.

Door een ongelukkige timing lijken de beleggingsresultaten van de nog openstaande posities veel slechter dan ze werkelijk zijn. Met een andere timing was 2018 gewoon zeer winstgevend verlopen. Met timing bedoel ik dat we het jaar eindigen na een forse daling en op zowat de laagste stand van 2018.

Nu worden jaarresultaten uiteraard altijd op 31 december gemeten. Beurzen maken golfbewegingen. Normaal gaat het in december hard omhoog. In 2018 ging het in december juist hard omlaag en zijn we het jaar op de bodem van een golfbeweging geëindigd.

Dan lijken beleggingsresultaten over 2018 ineens veel slechter dan ze werkelijk zijn. Het is en blijft een momentopname die deze keer heel slecht uitpakt.

Het was in 2018 extreem moeilijk om de juiste afwegingen te maken. In het begin van 2018 zag alles er nog uitstekend uit. Trump had juist alle Amerikaanse bedrijven een enorm belastingcadeau gegeven. De gehele wereldeconomie deed het uitstekend. Centrale banken waren nog steeds aan het stimuleren.

De enige zorg leek of bedrijven wel aan voldoende personeel konden komen. Toch kocht ik ook in begin 2018 weinig. Ik was zelfs en met winst aan het verkopen. De reden dat ik begin 2018 weinig kocht waren de hoge beurskoersen. Het ging dan wel erg goed met de wereldeconomie.

Dat was ook te zien aan de hoge beursstanden en daardoor kon ik weinig koopjes vinden. In de zomer van 2018 stonden beurzen nog hoger. Dat beperkte de koopjes nog meer. Maar ook de risico’s namen in de zomer toe.

De handelsoorlog tussen de VS en China, de brexit, signalen dat de economische groei terugviel en de nieuwe regering in Italië. Beurzen op toppen en risico’s die toenamen. Reden voor mij om zo goed als niks te kopen.

Toen in oktober beurzen begonnen te dalen zag ik de koopjes komen. De risico’s waren er nog wel maar leken niet verder toe te nemen. Er leken op korte termijn oplossingen te komen. Ik begon daarom met kopen.

Maar na een aantal ETF’s gekocht te hebben (en een paar daarvan ook met winst verkocht te hebben) moest ik wederom een kooppauze inlassen. In november begonnen risico’s (brexit, Italië en de handelsoorlog) weer verder toe te nemen. In plaats van oplossingen verdere escalaties.

Daarnaast toenemende zorgen over de groei van de wereldeconomie. In december namen de risico’s nog verder toe. Een vastgelopen brexit, de FED die de rente verhoogt en vast wil houden aan dat beleid en het sluiten van de Amerikaanse overheid.

Zeker eind december zag ik prachtige koopkansen. Maar ik kocht niks. Puur op basis van koerswinstverhoudingen waren de meeste ETF’s eind 2018 zeer koopwaardig. De reden dat ik niet kocht zat bij de risico’s. Kopen op de beurs blijft een afweging maken tussen prijs en risico.

De koersen waren laag genoeg maar de risico’s waren veel te hoog. Pas als het aantal risico’s afnam wilde ik instappen. In december begonnen risico’s echter hard toe te nemen. Reden voor mij om in december niets te kopen.

Grondstoffen en edelmetalen hebben in 2018 wilde ritjes gemaakt. De meeste grondstoffen stegen door de economische groei tot de herfst van 2018. In het najaar namen de zorgen om de economische groei toe. Daar begonnen de grondstofprijzen last van te krijgen.

Ook de olieprijs maar hier hebben ook andere problemen een rol gespeeld. Zoals een verkeerde inschatting van de sancties tegen Iran die in de praktijk minder ernstig hebben uitgepakt. Door die verkeerde inschatting hadden OPEC leden de productie te ver opgevoerd.

In de eerste helft van 2018 deed ik hele goede zaken met alle olie ETF’s die ik in 2017 had gekocht. Een aantal die ik niet verkocht doken eind 2018 diep in het rood. Ook hier een momentopname. De OPEC zal met productiebeperkingen de olieprijs weer hoger gaan zetten.

De goudprijs had tot het najaar veel last van de economische groei, hoge beurzen, rentestijgingen in de VS en de sterke dollar. Tegen het eind van het jaar begon de goudprijs echter aan een krachtige stijging.

Een stijgende inflatie, volgend jaar minder renteverhogingen, zorgen over de wereldeconomie, een dalende dollar en veel onrust zijn voor goud koopsignalen. Omdat ik de verwachting heb dat goud nog veel verder gaat stijgen hebben we eind 2018 een gespecialiseerde goudmijnen website geïntroduceerd.

Eindconclusie: Voor beleggers zoals ik die het moeten hebben van beursstijgingen was 2018 geen goed jaar. Het was achteraf een jaar waarin verlies voorkomen veel belangrijker was dan winst maken. Ook in een dergelijke markt bleek mijn telkens in- en uitstappen veel beter te werken dan een buy and hold strategie.

Toen de beurzen in 2018 hoog stonden verkocht ik 50 (11 lange en 39 korte termijn strategie) posities. De gerealiseerde winst van die 50 verkochte posities kon ik in mijn zak steken. Ik kocht echter maar 22 posities terug waardoor er veel geld langs de zijlijn bleef staan.

Dat geld langs de zijlijn had uiteraard geen last van beursdalingen. Dat kan weer volledig ingezet worden als risico’s afnemen. De nog openstaande posities hebben gemiddeld nog een “papierenverlies” en dat komt vooral omdat beurzen en de olieprijs 2018 op het laagste punt in een golfbeweging zijn geëindigd.

De verliezen op de nog openstaande posities meegenomen zijn de rendementsdoelen voor 2018 niet gehaald. Toch blijf ik dezelfde rendementsdoelen voor 2019 handhaven. Beurzen beginnen (net als in 2016) in 2019 op bodems en met lage koerswinstverhoudingen.

Dat maakt de kans op forse stijgingen in begin 2019 veel groter dan in begin 2018 toen beurzen met hoge koerswinstverhoudingen aan 2018 begonnen. Begin 2019 zijn er wel veel meer risico’s dan destijds begin 2018.

Maar het is een groot voordeel dat veel van die risico’s al volledig of zelfs wat overdreven in de koers zitten. Verdwijnen die risico’s (brexit en handelsoorlogen) of blijken ze (daling economische groei) mee te vallen dan kunnen beurzen in de eerste helft van 2019 aan een krachtige en langdurige stijging beginnen.

Reden voor mij om begin 2019 op koopjes te gaan jagen. Door alle verkopen in 2018 heb ik ook voldoende budget om dit te gaan doen. Als u wilt zien wat ik koop: Prijslijst

De goudmijnaandelen website

De goudmijnaandelen website is pas op 9 december 2018 van start gegaan. De portefeuille bestaat uit 7 goudmijnaandelen. Het zijn 7 goudmijnaandelen die naast van de stijging van de goudprijs nog van een ander bedrijfsgebonden voordeel kunnen profiteren.

Omdat de verwachting is dat de goudprijs de komende jaren hard gaat stijgen gebruik ik een buy and hold strategie voor goudmijnaandelen. Een bull markt bij goud en goudmijnaandelen verloopt anders dan bij gewone aandelen.

Bij gewone aandelen verloopt een bull markt met grote tussentijdse correcties. Verkopen op tijdelijke toppen en na de dip of correctie weer kopen is daarom de strategie die ik voor de ETF en indextracker website gebruik.

Bij goud en goudmijnaandelen verlopen de eerste jaren van een bull markt vooral zijwaarts. Dan ineens meerdere jaren met een steeds harder toenemende stijging. Tijdens die krachtige stijging geen correcties maar slechts hele kleine dipjes. Te lastig om daar op in te spelen.

Het risico om de volgende krachtige haal omhoog te missen is dan veel te groot. Daarom voor goudmijnaandelen een buy and hold strategie. Ik blijf altijd 7 goudmijnaandelen in mijn portefeuille houden. Het kan wel zijn dat ik af en toe wissel van het ene naar het andere goudmijnaandeel. Klanten krijgen dan een info e-mail.

Ondanks dat de FED in december de rente heeft verhoogt deden de 7 goudmijnaandelen het erg goed. In slechts 3 weken tijd was het gemiddeld rendement “op papier” 7%. Als u wilt zien in welke goudmijnaandelen ik beleg: Prijslijst