Fysieke of synthetische ETF

Er zit een dag en nacht verschil tussen een fysieke en een synthetische ETF. Als je een ETF koopt, in portefeuille hebt of verkoopt merk je niet zoveel tussen de fysieke en synthetische variant. Toch is het nodig om een synthetische ETF en een fysieke ETF met elkaar te vergelijken want belangrijke verschillen zijn er zeker.

Het is ook nodig te weten of het een fysieke of synthetische ETF is. Vanwaar al die drukte en waarom is het zo belangrijk om te weten of het de een of de ander is? Er zijn wat verschillen maar de grootste is: RISICO. Ik ga hier via 2 aparte pagina’s wat verder op in en daarna kunt u zelf een goed vergelijk maken.

De fysieke ETF

Het risico ligt hier laag maar er is echter wel degelijk toch een kleine risicofactor. Hoe een fysieke ETF opgebouwd kan zijn. Waarom er een tracking error ontstaat. Wat de invloeden van het dividend op een fysieke ETF zijn. Lees verder...

De synthetische ETF

Natuurlijk ga ik het over het risico hebben en waarom het ondanks dat het groter is toch eigenlijk ook weer meevalt en voor mij acceptabel is. Maar ik heb het ook over de goede kanten zoals de lagere kosten en de kleinere tracking error. Ook leg ik uit hoe ik omga met synthetische ETFs. Lees verder...

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier