Indextracker versus beleggingsfonds

Er zijn nog al wat verschillen tussen een indextracker en een beleggingsfonds. De grootste verschillen zitten in de kosten en de resultaten.

Maar er is nog een groot verschil en dat is dat er bij beleggingsfondsen nog wel eens wat list en bedrog wordt toegepast. Ik ga hier later wat verder op in.

De werking van een indextracker en beleggingsfonds

Om te kunnen begrijpen wat de verschillen zijn moet je weten hoe beiden werken. Een indextracker volgt gewoon de index. De indextracker hoeft de index niet te verslaan en mag er ook niet onder komen. Het is dus niet nodig een indextracker te managen. Simpel alle aandelen in de index kopen en op een ander tijdstip verkopen volstaat.

Van een beleggingsfonds wordt verwacht dat dit beter presteert dan de index. Dit kan alleen door op gezette tijden telkens te kopen en te verkopen. Een team van analisten en handelaren moet dan trachten het resultaat zo hoog mogelijk te krijgen.

Verschil in kosten bij een beleggingsfonds en een indextracker

Doordat bij een indextracker geen analisten en bijna geen handelaren nodig zijn liggen de kosten veel lager. Het telkens doen van aan en verkopen maken een beleggingsfonds nog eens extra duur omdat deze kosten aan de klant doorberekend worden.

Verschil in resultaat tussen een indextracker en een beleggingsfonds

Bij een indextracker bepaald u volledig zelf het resultaat door op het juiste moment te kopen en te verkopen. Maakt u winst dan heeft u de juiste beslissingen genomen en maakt u verlies dan is dat uw eigen stomme schuld.

Bij een beleggingsfonds bent u overgeleverd aan de kwaliteiten van de manager en analisten van dat fonds. Kleunen ze mis wel dan draaien ze mooi uw centjes erdoor. Maken ze een mooie winst dan kunt u ze dankbaar zijn want u heeft zelf eigenlijk niets gepresteerd en volledig op basis van gemeend vertrouwen uw centen ter  beschikking gesteld.

Misstanden bij beleggingsfondsen

Helaas zijn er veel gevallen bekend dat beleggingsfondsen er een zooitje van maakte om zo uw geld in hun zakken te krijgen. Allereerst is daar de groep beleggingsfondsen die door te veel risico te nemen het geld van klanten verbrand hebben.

Dan is er nog het opzettelijk te veel handelen waardoor men telkens wat commissie verdiend en zo al uw geld er doorheen draait. Een wat minder bekend trucje is gewoon 10 fondsen opstarten met weinig inleg. Een paar jaar veel risico nemen en dan de beste met prachtige in het verleden behaalde resultaten met veel tam tam in de markt zetten.

Ik kies voor indextrackers

Gezien het bovenstaande begrijpt iedereen dat ik een afkeer heb van beleggingsfondsen ondanks dat ik weet dat er best enkele goeie tussen zitten. Ik wil gewoon zelf aan het stuur zitten en zelf mijn resultaten behalen en kies daarom voor indextrackers.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn transacties. Klik hier