Index tracker ETF

Een index tracker is eigenlijk ook een ETF. Zowel een ETF als een index tracker werken op hetzelfde principe en dat is het volgen van de onderliggende waarden.

Beiden hebben niet tot doel om een beter resultaat dan de onderliggende waarden te behalen. Maar een lager resultaat is uiteraard ook niet acceptabel.

De verschillen tussen een index tracker en een ETF

Dat verschil zit hem in waarin belegd wordt. Een index tracker en het woordje index zegt het eigenlijk al belegd uitsluitend in een bekende index zoals de AEX, DAX of Dow Jones. Een ETF bestaat uit een groepje aandelen niet zijnde een bekende index.

Met een ETF kun je bijvoorbeeld beleggen in alle staalbedrijven ter wereld of in een groepje internet aandelen. Ook een dergelijke ETF volgt meestal wel degelijk een index met daarin opgenomen wereldwijde staalbedrijven of internet aandelen. Maar het is geen bekende index en daarom gebruiken we dan de omschrijving ETF en niet index tracker.

Spreiding ETF en index trackers

Ik beleg zelf zowel in een paar index trackers als in meerdere ETF’s . Op deze manier heb ik een mooie gespreide portefeuille. Met een index tracker kijk ik meer naar de economie en de kansen die een bepaalde beurs heeft. Met een ETF doe ik meer aan fijn tunen door in sectoren te beleggen. 

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn transacties. Klik hier