Dividendbelasting ETF

Allereerst dit: Onderstaande over dividendbelasting bij een ETF is uitsluitend bestemd voor particulieren want bij bedrijven gelden andere regels.

Als je als particulier dividend ontvangt moet je daar belasting over betalen want men ziet het als inkomsten, lijkt simpel. Dat was het jaren geleden ook maar lang geleden is besloten vermogensbelasting toe te passen in Nederland en nog later dit als vermogensrendementsheffing via box 3 te regelen.

Met de vermogensrendementsheffing is het rendement uit vermogen vastgesteld voor iedereen op 4% rendement op jaarbasis. Het maakt dan niet meer uit of je spaart of belegd of wat dan ook met jouw vermogen doet.

Het maakt ook niet uit of je een torenhoog rendement dat jaar hebt of verlies maakt voor de belastingdienst blijft het 4%. Heel raar eigenlijk dat het voor iedereen gelijk is en zeker voor spaarders is het al jaren een veel te hoge heffing.

Er is inmiddels overigens wel discussie om deze manier van belasting heffen aan te passen. Dividend valt onder rendement op vermogen en dus hoef je daar in Nederland geen extra belasting over te betalen want dat doe je al met die 4% vast rendement in box 3. Je hoeft overigens geen 4% belasting te betalen.

Die 4% zogenaamd gemaakt rendement wordt belast met 30% en dus betaal je standaard over al je vermogen 1,2% belasting jaarlijks. Omdat de belastingdienst ieder jaar een plukje van jouw zuur verdiende vermogen opeist en ook de inflatie nog wat kan opslokken is sparen voor de oude dag of rentenieren onmogelijk geworden met de centjes braaf op een bankrekening.

Wil je vermogen in waarde behouden of nog liever natuurlijk het wat laten stijgen dan moet je dus gaan beleggen of het geld in iets anders steken zodat het rendement minstens 1,2% op jaar basis is en met rekening houdende met inflatie moet je wel ongeveer 3% rendement maken om het  vermogen op peil te houden.

Ik wijk wat te ver af van het onderwerp over dividendbelasting bij een ETF dus nog even kort; een Nederlander betaald in Nederland uiteindelijk geen dividendbelasting en dus ook niet bij een ETF.

Hoe dividendbelasting bij een ETF ingehouden wordt en hoe je het later weer terugkrijgt

Die 4% standaard rendement lijkt alles simpel te maken maar helaas is de uitvoering in de praktijk zoals zo vaak bij belastingen weer een omslachtige kronkel. De dividendbelasting die in Nederland 15% bedraagt wordt in eerste instantie ingehouden door de uitgever van een ETF als belasting voorheffing.

De uitgever van de ETF draagt deze voorheffing af aan de Nederlandse belastingdienst. Een belegger die dan dividend minus de belasting voorheffing van 15% heeft ontvangen moet dan zelf met de jaarlijkse belastingaangifte deze 15% weer terugvragen.

Niet vergeten dus om ieder jaar bij de belastingaangifte goed erop te letten of je dividend hebt ontvangen over dat jaar want dan heb je ook recht op teruggaaf van de al ingehouden dividendbelasting.

Buitenlandse dividendbelasting bij een ETF

Dit is een wespennest. Als Nederlander heb je er door de vermogensrendementsheffing recht op om nooit en nergens nog andere belasting te betalen over winst die je maakt met jouw eigen vermogen.

Maar ieder land heeft zijn eigen wetten ten aanzien van dividendbelasting en met een ETF is het ook nog eens heel goed mogelijk dat het om 2 verschillende landen gaat. Het land van de ETF uitgever en het land van het onder de ETF vallend aandeel dat dividend uitbetaald.

Het is ook nog afhankelijk van het feit of de landen onderling belastingverdragen met elkaar hebben en wat precies is afgesproken. Heel ingewikkeld dus en in de praktijk komt het er op neer dat je gewoon niet altijd de ingehouden dividendbelasting bij een ETF kunt terugvragen.

Men noemt dit dan vaak dividendlekkage maar het is in dit geval dus gewoon belastinglekkage. Overigens doet hetzelfde zich ook voor bij andere dividend beleggingen zoals aandelen en beleggingsfondsen.

Het land dat dividendbelasting heft geeft dit dus niet altijd door aan Nederland (gelijk hebben ze) waardoor de Nederlandse belastingdienst redeneert als ik het niet als voorheffing heb gehad kan ik het dus ook niet teruggeven.

Dit is dus een nadeel van de door Nederland toegepaste vermogensrendementsheffing die dus niet in staat is altijd dubbele belastingheffing te voorkomen. Men houdt te weinig rekening met beleggers die inmiddels massaal internationaal beleggen en daardoor ten onrechte in meerdere landen elkaar overlappende belastingen moeten betalen, ook zelfs binnen het 1 Europa. Er zit dus een belasting lek in box 3 uiteraard ten nadele van de belastingbetaler.

Voor alle duidelijkheid; dividend zelf krijg je dus wel alleen de daarop betaalde belasting dien je ook terug te krijgen en dat lukt niet altijd in de praktijk.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier