Fysieke ETF

Bij een fysieke ETF heeft de uitgever in principe de onderliggende waarde in zijn bezit. Een fysieke ETF heeft daarom eigenlijk altijd de voorkeur maar er zitten echter toch wel wat haken en ogen aan een fysieke ETF. Er zijn helaas dus ook een paar kleine nadelen. Ik leg het hieronder wat verder uit allemaal.

De kosten bij een fysieke ETF

Dit is al meteen een nadeel want een fysieke ETF kan vaak wel wat duurder uitvallen dan een synthetische ETF. Het heeft vooral te maken met hoeveel aandelen of andere verschillende waarden er onder de ETF vallen.

Stel dat er meer dan 1000 verschillende aandelen in 1 ETF zitten. De aan en verkoop kosten van al die individuele aandelen en de daarvoor benodigde handelingen zijn dan een flinke kostenpost.

Het risico bij een fysieke ETF

Alle onderliggende waarden in bezit hebben geeft uiteraard een veilig gevoel. Maar helaas wil men om wat extra inkomsten te verkrijgen de onderliggende aandelen ook nog wel eens uitlenen. Bij uitlenen ontstaat een tegenpartij risico en dat geeft dan weer wat onzekerheid.

De lener van aandelen gebruikt de aandelen vaak weer om short te gaan en dat is tegenwerkend. Een fysieke ETF kan dus wel degelijk ook nog een klein risico hebben.

Toch niet alle aandelen in bezit bij een fysieke ETF

Als er onder een ETF 500 aandelen groot en klein vallen worden ze vaak niet alle 500 gekocht. Niet courante of kleine aandelen die men als niet zo belangrijk ziet maar die wel de kosten omhoog jagen neemt men dan niet op. Vanuit kosten oogpunt heel begrijpelijk maar hierdoor kan er wel een tracking error ontstaan en dat is dan weer minder.

De tracking error bij een fysieke ETF

Helaas zal er bij de meeste fysieke ETFs een tracking error optreden en meestal niet in het voordeel van de belegger. Hierboven staat al een voorbeeld hoe deze kan ontstaan, maar bovenstaande kan ook nog als voordeel uitpakken. De door dividend veroorzaakte tracking error is helaas meestal een nadeel. Rond het dividend spelen meerdere zaken.

Ten eerste de uitbetaling van het dividend dat vaak pas maanden na de ex dividend datum plaats gaat vinden. Het dividend kan men dus niet meteen op de dag van ex dividend gaan herbeleggen en dit zorgt voor een dividend gat en dus een tracking error.

Als tweede oorzaak is er de dividendbelasting. Vooral als het dividend betaald is in diverse landen is het niet altijd zo eenvoudig deze dividendbelasting terug te vragen of te compenseren. Er ontstaat dan een lek door de dividendbelasting en ook dit zorgt voor een helaas klein negatief effect in de tracking error.

Voorkeur fysieke ETF

Ondanks dat het niet helemaal rozengeur en maneschijn is bij een fysieke ETF heeft deze toch mijn voorkeur. En ondanks dat er zoals met iedere belegging een risico is zie ik dit t.o.v. veel andere beleggingsproducten als zeer laag. De tracking error is vaak wel aanwezig maar blijft meestal zo klein dat het verwaarloosbaar is en ik er goed mee kan leven.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier