Buitenlands dividend ETF

Als er op de aandelen die in een ETF zijn opgenomen dividend wordt uitgekeerd dan heeft u ook gewoon recht op dat dividend ook als het om buitenlandse aandelen gaat.

Het probleem met een ETF is echter dat het buitenlands 2 keer kan meespelen en dat maakt het wel wat ingewikkelder. Een onder een ETF vallend aandeel kan in het buitenland genoteerd zijn maar ook de ETF zelf kan een buitenlandse notering hebben.

Voor het dividend zelf maakt het allemaal niet uit maar voor de ingehouden belasting is er wel een verschil. Ik zet hieronder de verschillen op een rij:

Dividend bij buitenlands aandeel en buitenlandse ETF notering

Dit is de lastigste variant. Als het buitenlands bedrijf dividend uitkeert dan zal het desbetreffende land dividendbelasting heffen. Het bedrijf keert dividend uit minus de ingehouden dividendbelasting aan de ETF en het bedrijf draagt de dividendbelasting af aan de belastingdienst van dat land.

Deze dividendbelasting is overigens in veel landen ook nog eens verschillend. Gaat nu de buitenlandse ETF het dividend aan u uitbetalen dan zal het wederom dividendbelasting moeten inhouden voor het land waar de ETF gevestigd is.

U voelt hem al aankomen dat is dus dubbele belasting. Gelukkig hebben veel landen met elkaar verdragen gesloten om dubbele belasting te voorkomen en indien dat het geval is zal er geen 2 keer dividendbelasting ingehouden worden maar slechts 1 keer. Is dit niet het geval dan bent u 2 keer de klos helaas.

Als het land waarin de ETF gevestigd is ook een verdrag met Nederland heeft om dubbele belasting te voorkomen dan kunt u zelf ook nog de ingehouden dividendbelasting terugvragen. In box 3 betaald u als particulier namelijk al vermogensrendementsheffing over al uw beleggingen en dus is al het rendement dat u maakt op beleggingen door de Nederlandse belastingdienst vrijgesteld van belasting.

Al met al een lastige materie en u bent dan ook nog eens afhankelijk van landen die al of niet met elkaar ingewikkelde belastingverdragen hebben gesloten. Het is een doolhof waarin u dus 2 keer, 1 keer of helemaal geen dividendbelasting betaald.

Staar jezelf ook niet dood op die wel of niet ingehouden dividendbelasting want ondanks dat velen er een groot punt van maken stelt het niks voor. Het merendeel van het dividend krijg je gewoon.

En omdat dividend vaak al niet zo hoog is en niet ieder bedrijf dividend uitkeert zal het misschien nog geen 0,5 % rendement per jaar kosten. De waarde van een ETF zelf kan per dag vaak al 1 tot 2% verschillen dus het is beter jezelf hierop te concentreren. Het niet gekregen deel van het dividend heet dividendlekkage.

Dividend bij Nederlands aandeel en buitenlandse ETF notering

Gelukkig heeft Nederland met veel landen een belasting verdrag dat dubbele belastingen kan voorkomen. De kans is dus groot dat er geen dubbele dividendbelasting geheven gaat worden en dat de ingehouden dividendbelasting volledig teruggevraagd kan worden.

Dividend bij buitenlands aandeel en Nederlandse ETF notering

Indien het land waarin het buitenlands aandeel genoteerd is een verdrag met Nederland heeft dan zal de in Nederland gevestigde ETF 15% dividendbelasting inhouden. Deze 15% ingehouden dividendbelasting kunt u dan bij de belastingdienst terugvragen en u betaald dan dus geen dividendbelasting.

Dividend bij Nederlands aandeel en Nederlandse ETF notering

Dit is de makkelijkste variant. De Nederlandse ETF keert het dividend uit minus de 15% ingehouden dividendbelasting. Zelf kunt u die 15% gewoon weer terugvragen bij de belastingdienst en krijgt u dus altijd 100% dividend.

Buitenlands dividend bij een ETF is een moeilijke materie

Ik heb hierboven getracht e.e.a. zo goed mogelijk uit te leggen. Maar bedenk wel dat ik geen belastingdeskundige ben en de materie zo ingewikkeld is dat er best uitzonderingen kunnen zijn op het bovenstaande. Wilt u echt het naatje van de kous weten dan zult u contact op moeten nemen met een belastingdeskundige die wel een goede inzage in al die verdragen heeft.

In mijn ogen is dividend ook niet zo belangrijk want hierop alleen kun je geen beleggingsbeslissingen (meer) nemen. De koersbewegingen winnen het tegenwoordig altijd van het dividend wat betreft rendement en actief handelen is nodig in plaats van wachten tot dat beetje dividend gaat komen. En van dividendlekkage lig ik zeker niet wakker.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier