afkorting ETF

De afkorting ETF staat voor exchange traded fund. Als ik moet uitleggen waar ETF voor staat kom ik altijd in een tweestrijd want inmiddels is men veel producten een ETF gaan noemen die er eigenlijk niet helemaal onder vallen maar zusjes van een ETF zijn.  

Ik ga u hier uitleggen wat voor verschillende ETF soorten er inmiddels zijn met hun eventuele afkortingen. Allereerst een andere naam voor een ETF want ze worden ook trackers genoemd. Trackers die in een index beleggen worden indextrackers genoemd maar zijn dus ook ETFs.

ETF is de algemene benaming geworden maar dit is eigenlijk niet juist want een ETF valt onder  een ETP en de afkorting ETP betekend exchange traded products. Die afkorting ETP zie je niet vaak en dus noemt iedereen het maar ETFs. Ik wil hier graag uitleggen hoe het eigenlijk zit.

De hoofdgroep is dus ETP en hieronder vallen:

ETF afkorting van exchange traded fund

We noemen iets een ETF als de onderliggende waarden aandelen zijn. Dat kunnen groepjes aandelen zijn maar ook volledige indexen.

ETC afkorting van exchange traded commodities/currencies

Een ETC is dus hetzelfde als een ETF maar dan niet met aandelen als onderliggende waarden maar grondstoffen of valuta.

ETN afkorting van exchange traded notes

Ook een ETN werkt weer in principe hetzelfde als een ETF maar met een ETN beleg je in obligaties of allerlei schuldpapier.

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier