Wat is een ETF?

Als u al belegt of u overweegt te beleggen is het aan te raden u goed te verdiepen in ETFs. Beleggen in een ETF wordt steeds populairder en daar zijn goede redenen voor. Maar allereerst ga ik de vraag wat is een ETF voor u beantwoorden. U moet een ETF eigenlijk zien als een spiegelbeeld of kopie zoals u wilt van waarden die al op de beurs verhandeld worden. Dat kunnen zijn aandelen indexen maar ook grondstoffen, valuta enz.

Een tracker is ook een ETF  

Een ETF wordt ook wel een tracker genoemd en als de ETF een index volgt heten ze indextrackers. De afkorting ETF staat voor exchange traded fund maar de vertaling van tracker wat volger betekent geeft beter aan wat het ding moet doen. Een ETF heeft dus als taak de onderliggende waarden te volgen.

Een ETF zal dus geen beter resultaat boeken dan de onderliggende waarden maar wel zo belangrijk ook geen slechter. Dat maakt een ETF zeer betrouwbaar en dat is ook een van de redenen dat ik uitsluitend in ETFs beleg. Een ETF heeft overigens heel veel voordelen die ik uitleg in een apart hoofdstuk.

Wat is het verschil tussen een ETF en beleggingsfonds?

Een ETF is het best te vergelijken met een beleggingsfonds want ook met een beleggingsfonds koopt men een mandje aandelen of andere onderliggende waarden. Er is echter 1 groot verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds en dat is dat bij een beleggingsfonds er telkens aan en verkopen plaatsvinden binnen dat fonds.

Een beleggingsfonds heeft een manager die moet trachten met actief beleid een beter resultaat te halen. Een ETF heeft geen manager en moet gewoon de waarden binnen de ETF volgen.

Ik geef een eenvoudig voorbeeld: Stel u koopt zowel een beleggingsfonds als een ETF die de AEX volgen op een dag dat de AEX op 400 staat. Na 1 jaar staat de AEX op 440, een stijging van 10%. De AEX ETF is dan ook 10% gestegen. De opzet bij een beleggingsfonds moet zijn een beter resultaat te behalen en dus mag u pas tevreden zijn met een resultaat hoger dan 10%.

Maar er is geen enkele garantie bij het beleggingsfonds dat die 10% of meer rendement er ook gaat komen want de manager is een jaar lang blijven handelen. Het resultaat kan beter zijn maar ook veel slechter. De praktijk leert dat het beleggingsfondsen vaak niet lukt betere resultaten te behalen dan een ETF.

Ook bij de kosten is er een groot verschil een beleggingsfonds heeft  een manager die ook nog eens steeds zit te handelen waardoor de kosten hoog liggen. Of anders gezegd de uitgever van een beleggingsfonds kan lekker verdienen door kosten van manager en aan en verkoop commissie door te rekenen aan het fonds en dus de belegger.

Een ETF heeft geen actieve manager en ook geen aan- en verkopen gedurende de looptijd waardoor de kosten veel lager zijn. Eigenlijk hebben slecht presterende managers van beleggingsfondsen in combinatie met hoge kosten gezorgd voor een verschuiving van beleggingsfondsen naar ETF producten. Bij een ETF rekent men overigens ook wel wat kosten door maar die zijn veel lager.

Een ETF is dus eigenlijk gewoon een eenvoudiger en goedkoper beleggingsfonds dat precies de onderliggende waarden volgt.

Hoe men een ETF maakt

Een ETF wordt bedacht door een aanbieder van ETFs en door deze aanbieder op de markt gebracht. Stel dat een aanbieder een AEX ETF in de markt gaat zetten. De ETF moet dan een spiegelbeeld zijn van de AEX en dus de koers van de AEX altijd volgen.

Dus wat doet de aanbieder wel die koopt gewoon alle aandelen in de AEX volgens dezelfde verhouding zoals de AEX die gebruikt. Zoiets heet een fysieke ETF (de onderliggende waarde is gekocht en in bezit) er zijn overigens ook synthetische ETF varianten waar men met swaps en allerlei derivaten ook tot dezelfde resultaten komt. In een apart hoofdstuk leg ik de verschillen uit want de synthetische variant kent een hoger risico. 

Hoe ik +21% jaarrendement kan maken. Klik hier

Bekijk mijn korte en lange termijn ETF transacties. Klik hier