Hogere winsten en verliezen beperken

Het is belangrijk om bij beleggen vast te blijven houden aan een bewezen werkwijze. Dat is lastig want er zijn altijd tijdelijke invloeden van buitenaf waardoor het lijkt dat het niet werkt of toch anders moet.

Helaas lukt het mij en geen enkele belegger om altijd met 100% zekerheid de beurs te voorspellen. Ik maak gebruik van een variabel gewogen kansberekening waarmee ik de kansen op een juiste voorspelling vergroot.

Maar ook dat werkt natuurlijk nooit met 100% zekerheid. Het is ook niet nodig om toch een goed rendement te behalen. Met een goede spreiding vallen die enkele miskleunen weg tegen een groot aantal wel succesvolle transacties.

Kansen op de beurs pakken

Iedere belegger ook ik blijf afhankelijk van hoe het op de beurs gaat. Niks kopen is altijd nog beter dan door een aankoop in het rood komen te staan. Je moet de kansen pakken als ze er zijn. Maar je kunt er niet voor zorgen dat er altijd koopkansen zijn.

Timing is bij aankopen en verkopen heel belangrijk. Maar het lukt mij niet om de timing altijd 100% perfect te hebben. Iets te vroeg of te laat kopen of verkopen is onvermijdelijk. 

Winst in de boeken en verliezen beperken

Ik maak geen gebruik van een buy and hold systeem. Ik merk dat veel klanten niet altijd goed begrijpen hoe ik beleg. Ik snap dat want het wijkt af van wat de meesten gewend zijn. Beleggers die in aandelen of een beleggingsfonds stappen zijn vaak vanaf dag 1 met hun gehele budget aan het beleggen.

Hoge of lage beurzen men blijft jarenlang met het gehele budget in posities zitten. Voordeel is dat men altijd met het gehele budget rendement maakt als de beurzen stijgen. Nadeel is dat als het gaat dalen men ook over het gehele budget verlies maakt.

Ik beleg totaal anders. Ik maak gebruik van de golven in de grafiek. Dat zijn korte en lange termijn golven. Golfbewegingen die altijd maar blijven terugkomen. Ik tracht bij de bodem in een golf te kopen en nabij een top in de golf te verkopen. Lukt nooit helemaal perfect natuurlijk.

Door het telkens in- en uitstappen ben ik zelden met het gehele budget aan het beleggen. Gaan beurzen stijgen dan komen er telkens meer korte en lange termijn verkopen. Hoe hoger beurzen stijgen des te meer ga ik verkopen en des te minder ga ik kopen.

Daarom is na een lange stijging het grootste deel van mijn budget niet belegd. Het kan dan geen rendement maken. Maar de rendementen die ik heb gemaakt door tijdens de stijging te verkopen kunnen ze mij ook niet meer afpakken.

Het deel wat nog wel is ingezet staat als er na de stijging een daling komt deels in het rood en bij verder dalende beurzen zal er nog meer in het rood gaan. Maar ondanks dat maak ik maar op een deel van mijn budget verlies omdat het grootste deel van het budget ongebruikt aan de kant staat.

Gaat het verder dalen dan gebruik ik het nog beschikbare budget om bij te kopen. Hoe meer het gaat dalen des te meer ga ik kopen. Hierdoor kunnen bij een daarop volgende stijging verliezen sneller weggewerkt worden.

Ik moet er altijd bij vertellen dat bijkopen na een daling bij opties, aandelen enz. meestal geen goede strategie is. Met indextrackers en ETF’s werkt het wel omdat die koers nooit op 0 eindigt zoals opties, aandelen enz. wel kunnen doen. Indextrackers en ETF’s hebben meer een soort gemiddelde koers waar men tijdelijk onder of boven staat.

Komt omdat er in een indextracker en ETF altijd heel veel aandelen zijn opgenomen waardoor de kneuzen wegvallen tegen de wel succesvolle bedrijven.

Samenvatting:

Door vaak in en uit te stappen kunnen rendementen hoger zijn. Nog belangrijker door tijdens stijgingen grotendeels uit te stappen en winsten veilig te stellen is het gehele budget ook minder kwetsbaar bij daaropvolgende dalingen. Door tijdens verdere dalingen steeds meer te kopen nemen de rendementskansen toe.

Opmerkingen van klanten:

Uit die opmerkingen blijkt dat klanten nog wel eens moeite hebben om de werkwijze goed te begrijpen. Vanaf het moment dat men klant is geworden wil men het liefst meteen het gehele budget gaan beleggen.

Dat lukt niet omdat ik kansen afwacht en daardoor niet altijd evenveel koop. Dat zorgt wel eens voor wat frustraties bij klanten. Ik heb daar alle begrip voor want mijn werkwijze is nu eenmaal anders als wat men is gewend.

Voor nieuwe klanten is het belangrijk om geduldig te wachten op koopkansen die altijd weer komen. Als klanten dan ook nog zorgen voor een goede spreiding van hun eigen portefeuille is het mogelijk om hele mooie jaarrendementen te behalen. 

Bekijk al mijn korte en lange termijn transacties: Klik hier

Mijn transacties volgen + direct een e-mail: Klik hier