Actief korte termijn beleggen met jaarrendement 21%

Door vaak en liefst binnen een maand te handelen met rendementen van gemiddeld 5% tracht ik een jaarrendement van 21% te behalen.

Hoe kan ik een jaarrendement van 21% behalen?

Hiervoor heb ik een strategie ontwikkeld. Ik wil meteen benadrukken dat deze strategie alleen werkt met indextackers en ETF’s. Waarom? Indextrackers en ETF’s bewegen binnen een bandbreedte.

Een index of ETF gaat net als een grondstof nooit failliet maar blijft binnen een meestal langzaam stijgende bandbreedte bewegen. Dat is een zekerheid die beleggers in een aandeel of optie nooit hebben.

Door binnen de bandbreedte te kopen op tijdelijk lage prijzen en te verkopen op hogere prijzen is er te handelen met beperkt risico. Prijzen van indextrackers en ETF’s bewegen in golfbewegingen. Dat zijn grote golven van meerdere jaren maar ook kleinere van hooguit enkele maanden.

Door actief 137 indextrackers en ETF’s te volgen tracht ik kleine dips te signaleren. Heb ik een dip gevonden dan bereken ik een mogelijke stijging en de kans dat dit binnen een maand gaat plaatsvinden. Ik maak daarbij gebruik van een variabel gewogen kansberekening.

Natuurlijk lukt het niet altijd het rendement al binnen een maand te behalen. Maar dat is ook niet nodig om een jaarrendement van 21% te behalen.

Uiteraard zijn resultaten afhankelijk van de gang van zaken op de beurzen. Een beurscrash of bearmarkt zal een negatieve invloed hebben. Het gaat hier om een doel en een plan van aanpak om dat doel te bereiken.

Er is dus geen garantie dat dit ook altijd gaat lukken. Alle transacties ouder dan een maand zijn gratis te bekijken. U kunt dus zelf beoordelen hoe de resultaten in het verleden zijn geweest. Klik hier.

Herbeleggen winsten

Na verkoop koop ik de volgende indextracker of ETF met het volledige bedrag (dus inclusief winst) wat de verkoop heeft opgebracht. Door telkens een hoger bedrag te beleggen is een hoog jaarrendement te behalen.

Ik geef hieronder een voorbeeld met telkens 5% rendement per transactie en herbeleggen van die winst. Zonder rekening te houden met kosten want dit is afhankelijk van uw budget en broker. Veel ETFs keren dividend uit. Er is ook geen rekening gehouden met dividend uitkeringen. Ik start met een aankoop van €10.000.

1. 10500,00
2. 11025,00
3. 11576,25
4. 12155,06
Er zijn per jaar dus 4 winstgevende korte termijn transacties nodig om een jaarrendement (exclusief kosten) van 21% te behalen. Ik geef het voorbeeld met €10.000 maar het is uiteraard ook mogelijk met lagere bedragen, maar let wel op de broker kosten.

Het is ook noodzakelijk uw budget te spreiden over meerdere indextrackers of ETF’s want het kan altijd even tegenzitten.

Beleggen als een sprinkhaan

Meteen als ik een ETF of indextracker heb verkocht wil ik liefst meteen of in ieder geval binnen enkele dagen een andere kopen. Dat moet dan wel kunnen. Daarom volg ik heel veel verschillende ETF’s en indextrackers verdeeld over 12 groepen.

Ik neem als voorbeeld de bekende indextrackers in groep A. Het heeft vaak geen zin om een indextracker op de AEX te verkopen en dan een tracker op de Duitse DAX of Franse CAC te kopen want die bewegen vaak alle 3 ongeveer gelijkmatig net als de bekende Amerikaanse indexen overigens.

Maar een sector, landen of grondstoffen ETF kan op dat moment juist wel in een dip zitten met mooie stijgingskansen. Zo spring ik dus na mijzelf met rendement te hebben volgevreten net als een sprinkhaan van de ene naar de andere ETF of indextracker.

Het volgen van minstens 3 tot 5 groepen is nodig om dit optimaal te kunnen.

Automatische verkoop

Ik zit erop te azen om relatief kleine rendementen te behalen in een korte periode. Het is dan voor mij onmogelijk om handmatig te verkopen. Dus geef ik vooraf een limiet verkooporder.

Ik tel het te verwachten rendement op bij de aankoopprijs en dit is dan mijn verkoopprijs. Als ik zie dat er wat verkocht is zet ik de transactie op de website.

Bijkopen tot maximaal 5 posities

Mocht na de eerste aankoop een daling volgen dan koop ik weer wat bij. Ik doe dat zo maximaal 5 keer. Bij beleggen in aandelen of opties is bijkopen een strategie die niet werkt.

Bij indextrackers en ETF’s werkt die wel vanwege de bandbreedte waarbinnen die bewegen. Uit de praktijk blijkt dat bij aankoop van een daaropvolgende positie de kans op versnelde winst toeneemt.

Voor welke belegger geschikt?

Dit is voor de actieve belegger die op dagen dat de beurs open is bijna dagelijks wel even de tijd neemt om zijn beleggingen door te nemen. Door het beleggen op korte termijnen zijn er veel transacties nodig. Om de transactiekosten niet te zwaar te laten wegen is een goedkope broker nodig (Let goed op eventuele minimum transactiekosten per order). 

Bekijk al mijn korte en lange termijn transacties: Klik hier

Mijn transacties volgen + direct een e-mail: Klik hier