Resultaten 2017

Toelichting resultaten: Beleggingsfondsen en vermogensbeheerders blijven meestal volledig belegd. Per 31-12 geeft men dan de resultaten weer van de portefeuille waarvan in principe alle posities nog open staan. De gehele budget staat dan nog bloot aan latere stijgingen of dalingen.

Door het veelvuldig handelen en daardoor sluiten van posities bestaat mijn beleggingsresultaat uit 3 delen. Alle al verkochte ETF’s geven daadwerkelijk gemaakte rendementen weer die niet meer bloot staan aan latere stijgingen of dalingen. Dat zijn keiharde resultaten.

Daarnaast zijn er nog de openstaande posities die nog wel onderhevig zijn aan toekomstige stijgingen of dalingen. Plus het geld aan de zijlijn dat klaar staat om kooptransacties te doen. Door de telkens met winst verkochte ETF’s kan het geld aan de zijlijn aanzienlijk zijn.

Geld tijdelijk zonder rendement maar wel afkomstig van verkopen met rendement. Door tijdig met winst te verkopen en later weer trachten in te stappen na een daling zijn niet alleen de resultaten beter. Geld inclusief winst vrijgekomen uit een gesloten positie wordt later weer ingezet voor een nieuwe aankoop. Hierdoor stapelen winsten op.

Door het telkens verkopen van posities na een stijging loopt het volledige budget ook minder risico mocht er daarna een daling komen. Door de andere manier van handelen dus ook 2 overzichten.

De harde resultaten van de al verkochte ETF’s en de “resultaten op papier” van de nog openstaande posities. Hieronder een uitsplitsing tussen de lange en de korte termijn strategie en per strategie de al verkochte ETF’s en de nog openstaande posities.

Resultaten lange termijn strategie 2017

De hieronder staande verkochte ETF’s zijn vaak in meerdere stappen aangekocht. Het onderstaande rendement is het gemiddelde resultaat over alle aankopen in dezelfde ETF.

Aankopen hebben plaatsgevonden in 2016 en 2017. De verkopen gedurende geheel 2017. De gemiddelde looptijd was ongeveer 1 jaar. Met onderstaande percentages is geen rekening gehouden met transactiekosten en uitbetaald dividend.

Hieronder de winst en verliespercentages van alle lange termijn verkopen in 2017.

56% groep K: VanEck Vectors Rare Earth Strategic Metals ETF

49% groep K: iShares Global Metal and Mining Producers ETF

35% groep H: Guggenheim China Technology ETF

28% groep E: Global X Social Media ETF

28% groep J: ETFS Copper ETF

27% groep D: Amundi World Financials ETF

27% groep H: Columbia India Infrastructure ETF

26% groep F: Lyxor Financial Services ETF

26% groep H: Global X China Consumer ETF

25% groep F: Lyxor Chemicals ETF

25% groep F: Lyxor Banks ETF

23% groep H: Global X China Industrial ETF

22% groep G: SPDR Aerospace and Defence ETF

21% groep F: Lyxor Technologie ETF

21% groep G: iShares Nasdaq Biotechnology ETF

21% groep H: iShares Asia Pacific Dividend ETF

20% groep C: DB X-Trackers FTSE Vietnam ETF

19% groep A: Think AEX ETF

19% groep C: iShares Korea ETF

19% groep G: Vanguard High Dividend ETF

19% groep I: Columbia E.M. Consumer ETF

18% groep A: iShares BRIC 50 ETF

18% groep F: Lyxor Insurance ETF

18% groep H: Global X China Financials ETF

17% groep B: Think European Equity ETF

17% groep E: VanEck Vectors Gaming ETF

17% groep F: iShares Euro Dividend ETF

17% groep L: VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF

16% groep A: iShares Euro Stoxx 50 ETF

16% groep F: Lyxor Automobiles and Parts ETF

16% groep H: Wisdom Tree India Earnings ETF

16% groep H: Kraneshares China Internet ETF

15% groep A: Lyxor DAX (DR) ETF

15% groep I: SPDR Emerging Markets Dividend ETF

14% groep B: iShares Brazil ETF

14% groep F: Lyxor Healthcare ETF

14% groep J: ETFS Brent Oil

13% groep A: Amundi CAC 40 ETF

12% groep A: Lyxor Bel 20TR ETF

12% groep B: iShares Turkey ETF

12% groep F: Lyxor Food and Beverage ETF

11% groep C: Lyxor India ETF

8% groep D: Lyxor World Utilities ETF

2% groep D: Vanguard All World High Dividend ETF

2% groep F: iShares Euro Dividend ETF (opnieuw gekocht, tweede verkoop)

-23% groep J: ETFS Sugar

-24% groep J: ETFS Coffee

Nog openstaande ETF’s lange termijn strategie

Hieronder vermeld het aantal verschillende ETF’s waarvan de positie nog open staat. Per ETF kunnen er meerdere aankopen zijn geweest. De resultaten zijn het gemiddelde van die aankopen.

Totaal aantal nog niet verkochte ETF’s voor de lange termijn strategie: 34

Het aantal ETF’s dat in de min staat: 10 (allen in de groepen J en K)

Het aantal ETF’s dat in de plus staat: 24

Bij de openstaande posities voor de lange termijn strategie is het opvallend dat alleen in de grondstof en edelmetaalgroepen J en K posities in de min staan. De overige 24 openstaande posities verdeeld over de andere 10 groepen staan allemaal al net, heel behoorlijk of fors in de plus.

Het gemiddelde resultaat over alle 34 openstaande posities voor de lange termijn strategie staat in de plus. Wederom het bewijs dat goed spreiden over meerdere groepen noodzakelijk is.

Resultaten korte termijn strategie 2017:

De opzet is om met de korte termijn strategie gemiddeld binnen 1 maand al het gewenste resultaat te behalen. Dat lukte in 2017 zeker niet altijd binnen een maand. Het duurde vaak ook langer voordat er zich een goede koopkans voordeed.

Geen noemenswaardige correcties of dips zorgde ervoor dat beurzen na een daling ook niet krachtig konden herstellen. In 2017 kropen beurzen langzaam omhoog en daarom duurde het vaak langer om doelen te behalen of te kunnen instappen.

De korte termijn strategie had het meest last van het gebrek aan correcties of forse dips. Het was daarom moeilijker dan in 2016 om snel achter elkaar winstgevende ritjes te maken. Ondanks alles toch een heel goed verlopen jaar maar minder transacties dan normaal.

Totaal aantal kooptransacties in 2017 (per ETF kunnen er meerdere kooptransacties zijn geweest): 96

Totaal aantal verkooptransacties in 2017 met winst volgens verwachting (gemiddeld iets meer dan 5%): 99

Nog openstaande aankopen per 31-12-17 (kunnen tot maximaal 5 posities in dezelfde ETF zijn): 53

Zowel bij bovenstaande verkooptransacties als de nog openstaande aankopen zitten een paar aankopen uit 2016. Er zijn 3 ETF’s meer verkocht dan aangekocht in 2017 waardoor het totaal aantal openstaande posities t.o.v. 2016 met 3 is gedaald. Dat geeft aan dat het jaar goed is verlopen.

Wederom opvallend dat het grootste deel van de openstaande posities te vinden zijn bij de grondstoffen en edelmetaalgroepen J en K (34 van de 53).

Toelichting op de resultaten van 2017

Mijn resultaten over 2017 zijn erg goed. Maar wel wat minder dan in topjaar 2016. De strategie die ik gebruik is te trachten om tijdens dips en correcties te kopen en net voor de top weer te verkopen. In 2016 waren de beurzen heel volatiel en dat sloot uitstekend aan bij mijn manier van handelen.

Afgelopen jaar waren er geen echte correcties en dips kwamen weinig voor. Dat beperkte de koopkansen aanzienlijk. Geen reden overigens om mijn werkwijze aan te passen. Een jaar met (zeker de Amerikaanse) alsmaar verder stijgende beurzen zonder correcties is zeldzaam.

Ondanks dat dit niet goed aansluit bij mijn werkwijze was ik wel degelijk in staat om met mijn strategieën zeer fatsoenlijke rendementen te behalen. Ik zal daarom op dezelfde wijze verdergaan in 2018. Maar naast mijn systeem van handelen zijn er natuurlijk ook nog mijn eigen inzichten en beslissingen.

Achteraf kun je zeggen dat ik in 2017 te voorzichtig ben geweest. Ik heb vaak al te snel winst genomen terwijl er nog meer in het vat zat. Ik heb ook een aantal koopkansen laten lopen. Het had naast wat kleine een tweetal hoofdoorzaken.

Ten eerste zag ik in Trump een groot risico voor de markten en dat maakte mij voorzichtig. De eerste helft van het jaar trapte Trump bijna dagelijks op een bananenschil met wonderbaarlijk weinig gevolgen overigens. In de tweede helft van het jaar kreeg hij de zaken wat beter onder controle maar hij bleef een risicofactor.

Ten tweede heb ik rekening gehouden met een correctie op de Amerikaanse beurzen. Die kwam niet maar de situatie met telkens nieuwe all time highs zonder correctie gaat als een record de geschiedenisboeken in.

Of ik er spijt van heb dat ik te voorzichtig ben geweest? Zeker niet. Rendement en risico gaan bij beleggen hand in hand. Mijn inschatting wat betreft Trump was ondanks dat het tot nu toe altijd net goed is afgelopen juist.

Ik moet er bij het nemen van een beleggingsbeslissing ook niet van uitgaan dat er een sinds 1896 nog nooit voorgekomen unieke situatie zal ontstaan. Zoals het jaarrecord aan all time highs bij Amerikaanse beurzen.

Het was juist om voorzichtig te zijn, zeker in de tweede helft van het jaar. Dat andere beleggers veel meer risico namen en tot eind december gelijk kregen is een feit. Maar ik heb er geen spijt van want mijn voorzichtig optreden was een beslissing waar ik nog steeds achter sta.

Verdeeld over de meeste groepen zijn er nog openstaande posities en wat achterblijvers maar niks bijzonders. Het is zelfs beter dan gemiddeld. Waar het veel slechter verliep was met name in de groepen J en K de grondstoffen en edelmetalen.

Ondanks dat 2 lange termijn verkopen uit groep K met rendementen rond de 50% het lijstje hierboven aanvoeren zaten ook mijn grootste miskleunen in de groepen J en K. Ik verdeel die tegenvallers in 3 groepen.

A. Mijn aankopen van koffie, tarwe, mais en suiker ETF’s pakte erg slecht uit. Door de aantrekkende economie had ik meer vraag verwacht. Oogsten die heel goed verliepen gaven extra prijsdruk.

Ik had de verwachting dat gezien de aantrekkende wereldeconomie in combinatie met de geldpersen van de centrale banken de inflatie harder zou stijgen. Dat kwam (nog) niet uit en ook dat heeft prijzen laag gehouden.

Alle 4 de ETF’s hebben een notering in Euro’s. Maar grondstofprijzen zijn in Dollars. De gestegen Euro zorgde voor een groot deel van het verlies. Kortom alles zat tegen en mijn timing was ook niet perfect. Op de koffie en suiker ETF’s heb ik daarom maar mijn verlies gepakt.

Wat hier ook meespeelt is dat de Dollar verder kan dalen door een hoger schuldenplafond en de belastingverlaging in de VS. Dat kan uiteindelijk de overheidsschuld aldaar hard laten toenemen.

De tarwe en mais ETF’s blijf ik nog even aanhouden. Heeft te maken met het zusje van El Nino genaamd La Nina. De laatste verwachting geeft aan dat de kans op La Nina sterk is toegenomen. La Nina heeft er in het verleden voor gezorgd dat grote delen van de VS met een extreme droogte te kampen hadden.

Toen verpieterde de mais en tarwe oogsten. Gaat dit weer gebeuren dan vliegen de prijzen de hoogte in. Daarom blijf ik de mais en tarwe ETF’s nog maar even een paar maanden aanhouden.

B. Alles met olie en gas. Ik heb vorig jaar veel ETF’s in de oliesector aangekocht. Ze zijn eerst behoorlijk in het rood gegaan. Er is echter al een redelijk herstel en een behoorlijk aantal posities zijn voor de korte termijn strategie al met winst volgens verwachting verkocht. Een aantal posities staan echter nog in het rood.

Ik had de verwachting dat de olieprijs zou stijgen. Die verwachting kwam uit. Echter de aandelen van de bedrijven in de oliesector stegen minder hard dan ik had verwacht. Dat is niet meer dan een beetje slechte timing. Iets te vroeg gekocht.

Beleggers willen naast een gestegen olieprijs waarschijnlijk eerst het bewijs zien dat de oliebedrijven zelf ook meer winst maken. Ik heb daar het volste vertrouwen in. De aantrekkende wereldeconomie waardoor de omzet stijgt, veel hogere prijzen en niet te vergeten vele jaren van kosten snijden gaan zorgen voor veel hogere winsten en misschien zelfs nog meer dividend.

Komt nog bij dat de OPEC inmiddels door samenwerking met niet OPEC landen zoals Rusland heel goed in staat is om de olieprijs wat hoger en stabieler te houden. Een beetje geduld is misschien nog nodig maar ik maak mij geen zorgen. De gasprijs is een ander verhaal die blijft nog even achter.

C. Goud, zilver en die mijnen ETF’s. Hier bijna alle openstaande posities nog in het rood. Toch maak ik mij daar weinig zorgen over. Ik zit in zilver, goud en die 3 mijnen ETF’s niet alleen omdat ik verwacht dat het door een stijgende inflatie op termijn gaat stijgen. Het is ook de optimale manier om een goede spreiding te krijgen met de ETF’s uit de andere groepen.

Amerikaanse beurzen op all time highs, weinig grote ellende in de wereld wat een bedreiging voor de beurzen is, in de VS kans op meerdere renteverhogingen, te lage inflatie, Bitcoin en de andere gokmunten als speculatie alternatief en aandelenbeleggers in een euforie stemming.

Wat ik hier beschrijf is zowat het slechts denkbare plaatje voor de goud en zilverprijs. Nog een wonder dat de zilver en goudprijzen niet onder druk staan. De goudprijs is vorig jaar met 12% gestegen (in Dollars) en het was het beste jaar voor goud sinds 2010.

Helaas ook hier een negatief effect van de gestegen Euro waarvan de goud en zilver ETF’s in Euro’s genoteerd veel last hadden. Ondanks de al wel gestegen zilver en goudprijzen zijn de aandelen van de mijnen nog wat achtergebleven. Het is nog even wachten op hogere winsten voor de mijnen. Er zit nog veel meer in het vat voor de goud en zilverprijs.

Amerikaanse beurzen gaan een keer een correctie maken, ellende in de wereld zal vanzelf weer toenemen, om de economie niet te veel af te remmen kan men de rente in de VS niet te snel verhogen, door de aantrekkende wereldeconomie en het al geprinte geld zal de inflatie een keer fors aantrekken, die Bitcoin hype zal een keer over zijn en beleggers in euforie stemming kan ook niet blijven aanhouden.

Nog belangrijker zal zijn dat de Dollar wat verder zal dalen waardoor partijen die Dollars hebben deels in goud en zilver gaan vluchten. Krijgt de goud en zilverprijs (in Dollars) daardoor steeds meer momentum omhoog dan duiken de speculanten er op en kan het ineens hard gaan.

Voordat het lijkt of mijn beleggingen in goud, zilver en die mijnen alleen maar negatief zijn. Voor de korte termijn strategie deed ik vorig jaar de volgende verkooptransacties: 1 keer zilver ETF met 6% rendement. 4 keer een zilvermijnen ETF met een gemiddeld rendement van bijna 6%.

In de twee goudmijn ETF’s waarin ik handel waren 8 verkooptransacties met een gemiddeld rendement van 6%. In totaal vorig jaar toch nog 13 winstgevende verkooptransacties in alles met goud en zilver. Neemt niet weg dat het totaal resultaat in alles met goud en zilver nog wat in de min staat.

Eindconclusie: Erg goede resultaten over 2017. Met meer risico nemen had het nog beter gekund maar dat past niet bij mij. Helaas vooral in de groepen J en K een enkele miskleun en wat achterblijvers. Dat soort dingen is niet te voorkomen.

Het blijft beleggen en dan is niet iedere aankoop meteen een schot in de roos of perfect wat betreft timing. Maar met slechts 2 keer flink verlies nemen en 2 keer met een minimaal winstje van 2% vervroegd uitgestapt valt het erg mee. Door goede resultaten in de andere groepen is het totaal resultaat gewoon erg goed.

Goed spreiden is en blijft noodzakelijk en dat bleek ook vorig jaar wederom. Dat er bij de openstaande posities nog een aantal een beetje in min staan zie ik als geen probleem. Het komt vaak voor dat een stijging even op zich laat wachten en dat het na een aankoop tijdelijk eerst nog even wat daalt.


Alle 12 groepen info

Totaalpakket: Inzage alle 12 ETF groepen A t/m L: info

Ideaal voor de actieve belegger met een bovengemiddeld te beleggen vermogen.

Inzage alle 12 ETF groepen A t/m L: 12 maanden voor slechts € 799,-

Geen automatische verlenging! U hoeft niet op te zeggen. Na afloop looptijd stopt de toegang tot de desbetreffende transacties.

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.