Beleggingsresultaten 2021

Beursman BV heeft 5 websites. Een ETF website, een goudmijnwebsite, een zilvermijnwebsite en 2 Engelstalige varianten van de ETF en de goudmijnwebsite.

Hieronder kunt u de resultaten over 2021 lezen. Het is voor het begrijpen van de resultaten belangrijk om te weten dat de goudmijn- en zilvermijnwebsite een totaal andere werkwijze van beleggen hebben dan de ETF website.

Werkwijze goudmijn- en zilvermijnwebsite:

Dit is buy and hold. Ik blijf altijd met het volledige bedrag in de mijnaandelen zitten. Ik belegde per website altijd in 7 mijnaandelen. Af en toe wissel ik van mijnaandeel. Met het bedrag van de verkoop van het ene aandeel koop ik direct het volgende mijnaandeel.

Klanten krijgen van die wisseling van mijnaandeel een e-mail. De resultaten van de goudmijn- en zilvermijnaandelen over 2021 zijn de resultaten van de portefeuille.

Werkwijze ETF website

Met de ETF website koop en verkoop ik telkens een ETF. Ik maak gebruik van de golfbewegingen in de grafiek. Na een daling kopen en na een stijging weer verkopen. Ik gebruik hiervoor 2 strategieën.

De korte termijn strategie waarbij ik binnen een maand een rendement van 5 tot 7% tracht te halen. En een lange termijn strategie waarmee ik tracht in ongeveer een jaar tijd een maximaal rendement te behalen.

Met de ETF website blijft er altijd geld langs de zijlijn staan. Het andere deel zit in de ETF’s nog in portefeuille. De resultaten over 2021 zijn van gerealiseerde verkopen. Die posities staan dus niet meer open en de winsten staan in de boeken.

Resultaten 2021 ETF website lange termijn strategie:

11,5% Groep J: WisdomTree Coffee ETF

17% Groep D: iShares Global Infrastructure ETF

Slechts 2 lange termijn verkopen. Dat is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. De reden is niet dat er nog veel posities open staan. De reden is dat veel lange termijn posities al eind 2020 met mooie winsten (zie resultaten 2020) zijn verkocht.

Resultaten korte termijn strategie ETF website:

Totaal aantal korte termijn kooptransacties:

2020: 41

2021: 12

Totaal aantal korte termijn verkooptransacties:

2020: 47

2021: 11

Toelichting resultaten ETF website 2021:

Ik zag in 2021 nauwelijks koopkansen. Dat had diverse redenen:

Te hoge koerswinstverhoudingen

In 2020 waren beurzen al fors gestegen. Door de corona situatie bleef de economie in 2021 echter achter terwijl beurzen stegen. Dat zorgde ervoor dat koerswinstverhoudingen in 2021 naar recordhoogtes gingen. 2021 was het jaar waarin eigenlijk bijna alles gewoon te duur en daarom niet koopwaardig was.

Geen correcties

Er waren in 2021 geen correcties. Met de ETF website koop en verkoop ik op basis van de golven in de grafiek. Hoe groter die golven des te meer koop- en verkooptransacties. Die grotere golf omlaag waardoor er koopkansen zouden komen kwam er echter niet.

Enorm veel risico’s

Begin 2021 begon men met het uitrollen van vaccins. Het gaf hoop maar het verliep ook met veel vertraging. Daarna kregen we de periode met bijwerkingen van vaccins. De corona D variant rukte op. Corona is in 2021 wereldwijd nooit weggeweest.

Het risico van meer lockdowns was er altijd. En die kwamen er dan ook vaak. Eind van het jaar ook nog de sneller verspreidende Omicron variant. Corona bleef in 2021 een groot risico voor de economie en daarmee voor de beurzen.

Hard stijgende inflatie

Problemen met aanvoerketens, hogere grondstofprijzen en gebrek aan personeel zorgde voor een hard stijgende inflatie. Een hoge inflatie eet bedrijfswinsten op. Blijft de inflatie hoog dan gaan centrale banken het stimuleren afbouwen.

Door de hoge inflatie lagere bedrijfswinsten en minder stimulatie zijn beiden niet goed voor de beurzen. Die hard stijgende inflatie was voor mij ook een reden om weinig ETF’s te kopen.

Iedereen was aan het beleggen

Als dat gebeurd weten beleggers met ervaring dat de top nabij is. Dat wist men heel lang geleden al. Het is het bekende verhaal van John D. Rockefeller (de Elon Musk van destijds) de voor de tweede wereldoorlog rijkste man ter wereld.

Rockefeller liet zijn schoenen poetsen. Zijn schoenenpoetser begon hem tijdens het poetsen beleggingstips te geven. Verdorie dacht Rockefeller als zelfs hij met beleggen bezig is zit iedereen al in de markt.

Dan zijn er geen kopers meer om beurzen verder te laten stijgen. Rockefeller ging meteen naar zijn bank en verkocht al zijn aandelen. Dat was net voor de grote beurscrash in 1929.

Ook in 2021 was zo’n beetje iedereen aan het beleggen. Voor beleggers met ervaring reden om heel erg voorzichtig te worden. En Elon Musk? Hij begon na de zomer van 2021 met het verkopen van een deel van zijn aandelen.

Warren Buffett de beste en bekendste belegger zag in 2021 ook geen goede koopkansen. Hij kocht alleen aandelen van zijn eigen bedrijf.

In 2021 begonnen echter veel nieuwkomers vaak enthousiast gemaakt op forums (staan vol met onwaarheden en prietpraat van onbenullen) voor het eerst met beleggen. Dat iedereen met beleggen begon was voor mij reden om heel erg voorzichtig te worden.

Verlies voorkomen

Men gaat beleggen om winst te maken. 99% van de beleggers heeft daarom alleen de focus op winst. Professionele beleggers of beleggers met veel ervaring maken ook een risico analyse.

Te veel seinen op oranje of rood en men koopt niet. Door de hierboven staande redenen zag ik in 2021 heel weinig seinen op groen staan. Het was voor mij reden om bijna niets te kopen. Inmiddels weten we dat dit de juiste beslissing was.

Beurzen hebben in 2021 op recordhoogtes toppen gezet. Daarna zijn de dalingen gekomen. Ik had gelijk en heb het ook gekregen. Had ik heel 2021 wel veel ETF’s gekocht dan hadden bijna alle lange termijn aankopen in 2022 op dik verlies gestaan.

2021 was geen jaar voor grote winsten. Het was het jaar om verliezen te voorkomen. En dat is mij goed gelukt.

2021 was voor mij een vervelend jaar

Omdat ik met de ETF website bijna niet kocht begonnen veel klanten daarover te klagen. In de zomer van 2021 begon de kritiek over mijn maar niet kopen fors toe te nemen.

Het was voor mij eenvoudig geweest om maar even wat aankopen op de website te zetten. Dan zou iedereen weer tevreden zijn geweest. Ik heb dat niet gedaan. En we weten nu (begin 2022) dat het ook juist was om het niet te doen.

Een klant wil zien wanneer ik koop. Maar ik hoop dat klanten ook eens waarde gaan hechten aan het zien van wanneer ik juist niet koop. Verliezen voorkomen is bij beleggen nu eenmaal nog veel belangrijker dan winst maken. Maar helaas is daar veel te weinig aandacht voor.

Ik ben heel tevreden over de beleggingsbeslissingen (vaak juist door niet kopen) die ik in 2021 nam. Er is met de ETF website gewoon winst gemaakt. Maar gezien alle (achteraf zeer onterechte) kritiek over het niet kopen met de ETF website was 2021 voor mij een heel erg onprettig jaar.

Resultaat goudmijnwebsite sinds 1-1-2019: +394%

Resultaat goudmijnwebsite 2021: -24%

Eind 2018 had ik de verwachting dat de goudprijs fors zou gaan stijgen. De goudprijs was toen 1230 dollar. Het was voor mij reden om in goudmijnaandelen te gaan beleggen. Er kwam toen naast de ETF website een aparte goudmijnaandelen website.

Nu 3 jaar verder is het resultaat van die goudmijnwebsite een geweldige +394% in slechts 3 jaar tijd. Na 2 jaar van mooie winsten was 2021 een minder jaar. Het gemiddelde verlies over de 7 goudmijnaandelen was in 2021 -24%.

Dat lijkt veel maar valt erg mee. Die goudmijnaandelen en zeker die van zoekers bewegen nu eenmaal fors. En afgezet tegen +27% in 2019 en zelfs +412% in 2020 valt dat reuze mee.

De resultaten van klanten kunnen afhankelijk van wanneer men klant is geworden sterk afwijken van mijn resultaten. Klanten die begin 2020 toen beurzen fors omlaag doken klant werden en toen kochten kunnen aanzienlijk betere resultaten hebben.

Klanten die zomer 2020 klant werden en kochten toen de goudprijs hoog stond zullen mindere resultaten hebben. Nu waarom 2021 een verliesjaar is geworden.

De goudprijs bewoog in 2021 voornamelijk zijwaarts. De door mij verwachte forse stijging van de goudprijs bleef uit. Die stijging van de goudprijs had ik gebaseerd op mijn verwachting dat de inflatie fors zou gaan stijgen. Die hogere inflatie had ik juist. De goudprijs niet.

Dat die goudprijs niet steeg kwam hoofdzakelijk door de FED. De FED bleef maar aangeven dat die hogere inflatie heel tijdelijk zou zijn. Dat stelde beleggers gerust waardoor men geen goud kocht. De FED zat er echter compleet naast.

Die geheel 2021 zijwaarts bewegende goudprijs zorgde ervoor dat beleggers in goudmijnaandelen hun geduld begonnen te verliezen. Een aantal ging over tot verkoop.

Dat en niet de ontwikkelingen bij die goudmijnbedrijven en zoekers was de reden dat die aandelen begonnen te dalen. Over de ontwikkelingen bij de goudmijnbedrijven en goudzoekers ben ik over het algemeen zeer tevreden. Maar helaas ging ondanks dat de koers dalen.

Alles bij elkaar ben ik nog steeds heel blij met het geweldige +394% resultaat over 3 jaar. 2021 was gewoon een minder jaar. Dat heb je nu eenmaal wel eens met beleggen.

Resultaat zilvermijnwebsite sinds 7-6-2019: +111%

Resultaat zilvermijnwebsite 2021: -29%

In juni 2019 is de zilvermijnwebsite van start gegaan. De zilverprijs was toen 14,70 dollar. Ondanks dat het in 2019 vanaf de start in juni slechts om 6 maanden ging was het resultaat dat jaar al +46%.

In 2020 was het jaarresultaat +104%. In 2021 was het jaarresultaat met -29% negatief. Ondanks dat is er sinds juni 2019 in 2,5 jaar tijd een resultaat van +111% behaald.

Ik ben dan ook zeer tevreden met het resultaat vanaf de start van de zilvermijnwebsite. De zilvermijnaandelen en de aandelen van zilverzoekers hadden in 2021 veel last van de voornamelijk zijwaarts bewegende zilverprijs.

Dat die zilverprijs niet steeg had meerdere redenen. De eerste is dat goud niet steeg. De zilverprijs volgt altijd de goudprijs in overtreffende trap.

Dat die goudprijs niet steeg had dan weer te maken met de FED die maar bleef volhouden dat die hoge inflatie tijdelijk was. Een totaal verkeerde inschatting.

Zilver is echter ook het klimaatmetaal. Om klimaatdoelstellingen te behalen gaat er veel elektrisch worden. En daar is veel zilver voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan elektrische auto’s waar men veel zilver in gebruikt. Maar ook aan zonnepanelen waarvoor zilver nodig is.

De in 2021 nog relatief lage olieprijs zorgde ervoor dat elektrische energie voorzieningen nog relatief duur waren. Daardoor vanuit die hoek geen sterk stijgende vraag naar zilver.

Bij een sterk stijgende olieprijs kunnen elektrische oplossingen wel eens in verhouding goedkoper gaan worden. Dan zal de vraag naar zilver ineens fors gaan toenemen.

In 2021 hebben door de coronasituatie veel van die grote klimaatplannen vertraging opgelopen. Ook dat zorgde ervoor dat de vraag naar zilver in 2021 niet explosief steeg. Ondanks dat lag in 2021 de vraag naar zilver al hoger dan het door zilvermijnen gedolven zilver.

De verwachting is dat in 2022 met een hogere olieprijs en het wel doorgaan van veel klimaatplannen de vraag naar zilver fors gaat toenemen. Het aanbod van zilvermijnen zal echter op ongeveer hetzelfde niveau blijven.

Er zal daardoor een keer het moment aanbreken dat er een gebrek aan zilver komt.

Om dat voor te zijn heeft men de verwachting dat grote elektronicabedrijven en andere bedrijven die van zilver afhankelijk zijn wel eens zilvermijnbedrijven of zilverzoekers met veel gevonden zilver kunnen gaan opkopen. Dat hoeft maar 1 keer te gebeuren en alle zilvermijn- en zilverzoekersaandelen vliegen omhoog.